Boek; VCA-GROEN

22.50

Categorie:

Beschrijving

Boek; Basisveiligheid VCA-GROEN. (ISBN/EAN 978-90-822906-8-4)

Deze druk is overeenkomstig de meest recente eind- en toetstermen van de Stichting Samenwerking Voor Veiligheid (SSVV). Het boek bevat 14 hoofdstukken. Achter elk hoofdstuk staat een samenvatting. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal hoofdstukvragen. Ook bevat het boek 2 proefexamens. Dit VCA-boek biedt een goede voorbereiding op het officiële VCA-examen Basisveiligheid VCA-GROEN (voor de groen/grijze sector).

Hoofdstuk 01 Wetgeving rondom veiligheid en gezondheid
Hoofdstuk 02 Leefregels met betrekking tot gevaren en risico’s
Hoofdstuk 03 Oorzaak en voorkomen van noodsituaties
Hoofdstuk 04 Gedrag omtrent veiligheid
Hoofdstuk 05 Rechten, plichten en communicatie
Hoofdstuk 06 Veiligheidsprocedures, instructies en signalering
Hoofdstuk 07 Noodsituaties
Hoofdstuk 08 Gevaarlijke stoffen
Hoofdstuk 09 Brand en Explosie
Hoofdstuk 10 Arbeidsmiddelen
Hoofdstuk 11 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
Hoofdstuk 12 Elektriciteit
Hoofdstuk 13 Ergonomie
Hoofdstuk 14 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Verklarende woordenlijst
Antwoordenblad; van alle hoofdstukvragen
Bijlage 1: Borden en pictogrammen
Bijlage 2: Aanvulling VCA-GROEN
Bijlage 3: Proefexamen ‘nieuwe stijl’ VCA-GROEN
Bijlage 4: Proefexamen ‘nieuwe stijl’ VCA-GROEN

Andere suggesties…